Janowo - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Janowo właściwymi są: Sąd Rejonowy w Nidzicy, Sąd Okręgowy w Olsztynie i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.