Tomice - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Tomice właściwymi są: Sąd Rejonowy w Wadowicach, Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.