Rokietnica - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Rokietnica (woj. podkarpackie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Jarosławiu, Sąd Okręgowy w Przemyślu, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Dla gminy Rokietnica (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Szamotułach, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.