Zarzecze - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Zarzecze właściwymi są: Sąd Rejonowy w Przeworsku, Sąd Okręgowy w Przemyślu, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.