Książ Wielkopolski - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Książ Wielkopolski właściwymi są: Sąd Rejonowy w Śremie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.