Jabłonna - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Jabłonna (woj. mazowieckie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Legionowie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dla gminy Jabłonna (woj. lubelskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.