Borów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Borów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Strzelinie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.