Wierzchosławice - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Wierzchosławice właściwymi są: Sąd Rejonowy w Tarnowie, Sąd Okręgowy w Tarnowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.