Połaniec - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Połaniec właściwymi są: Sąd Rejonowy w Sandomierzu, Sąd Okręgowy w Staszowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.