Piątek - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Piątek właściwymi są: Sąd Rejonowy w Łęczycy, Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.