Biała - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Biała (woj. łódzkie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Wieluniu, Sąd Okręgowy w Sieradzu, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dla gminy Biała (woj. opolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Prudniku, Sąd Okręgowy w Opolu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.