Pietrowice Wielkie - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Pietrowice Wielkie właściwymi są: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Sąd Okręgowy w Rybniku i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.