Pisz - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Pisz właściwymi są: Sąd Rejonowy w Piszu, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.