Olsztyn - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Olsztyn (woj. śląskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Okręgowy w Częstochowie, Sąd Apelacyjny w Katowicach

Dla miasta Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.