Radłów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Radłów (woj. małopolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Tarnowie, Sąd Okręgowy w Tarnowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Dla gminy Radłów (woj. opolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Oleśnie, Sąd Okręgowy w Opolu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.