Adamów - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Adamów (pow. łukowski) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dla gminy Adamów (pow. zamojski) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.