Zarzecze - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Zarzecze właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.