Olszewo-Borki - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Olszewo-Borki właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.