Mikstat - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Mikstat właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.