Świercze - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Świercze właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.