Zakrzew Lipinki Łużyckie - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Lipinki Łużyckie - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Lipinki Łużyckie właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.