Turobin - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Turobin właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.