Chotcza - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Chotcza właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (z wyjątkiem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, ta bowiem należy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu); dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.