Lisia Góra - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Lisia Góra właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.