Michałowice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Michałowice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy