Chęciny - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Chęciny właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.