Września - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Września właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrześni i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.