Gołańcz - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Gołańcz właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.