Biały Bór - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Biały Bór właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Pozostałe gminy