Stara Biała - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Stara Biała właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.