Kondratowice - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Kondratowice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie i Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.