Lipsko - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Lipsko właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy