Lubsko - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Lubsko właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.