Pawłów - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Pawłów właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.