Iłów - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Iłów właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.