Baćkowice - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Baćkowice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie i Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.