Mirzec - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Mirzec właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach i Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.