Sobienie-Jeziory - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Sobienie-Jeziory właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy