Opole - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla części miasta Opole obejmującej dzielnice: Bierkowice, Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Groszowice, Grotowice, Wójtowa Wieś-Szczepanowice, Wróblin, Półwieś, Pasieka oraz Wyspę Bolko, dla części miasta Opole pomiędzy dzielnicami Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Pasieka od wschodniego brzegu Odry do wschodniej granicy miasta, jak również dla części miasta Opole pomiędzy dzielnicami Grudzice, Groszowice do południowej granicy miasta właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

Dla części miasta Opole z wyłączeniem terenów obejmujących dzielnice: Bierkowice, Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Groszowice, Grotowice, Wójtowa Wieś–Szczepanowice, Wróblin, Półwieś, Pasieka oraz Wyspę Bolko, obszaru pomiędzy dzielnicami Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Grudzice, Zakrzów, Pasieka od wschodniego brzegu Odry do wschodniej granicy miasta jak również terenu pomiędzy dzielnicami Grudzice, Groszowice do południowej granicy miasta właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Pozostałe gminy