Gliwice - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla południowej części miasta Gliwice właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Dla północnej części miasta Gliwice właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach dzieli granica wyznaczona ul. Kresową, następnie ul. Wyczółkowskiego do skrzyżowania z al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego do wschodniej administracyjnej granicy miasta. Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach.

Pozostałe gminy