Troszyn - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Troszyn właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.