Chąśno - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Chąśno właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.