Zaręby Kościelne - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Zaręby Kościelne właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.