Żywiec - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla miasta Żywiec właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Pozostałe gminy