Osieczna - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Osieczna właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.