Garbatka-Letnisko - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Garbatka-Letnisko właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.