Radzanów - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Radzanów (powiat białobrzeski) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Dla gminy Radzanów (powiat mławski) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.