Radzanów - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Radzanów właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.