Wierzchlas - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Wierzchlas właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.