Magnuszew - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Magnuszew właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.