Tyszowce - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Tyszowce właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.